تور های بیر سفر

بلندترین برج های مسکونی جهان

آسمان خراش های مسکونی هر روز بیشتر می شوند و هر کدام بلندی خود را به رخ دیگری می کشند. اما در میان همه برج های بلند دنیا که مسکونی هستند، تعدادی را باید معرفی کرد که به تازگی ساخته و تکمیل شده اند یا قرار است در سال های[…]

ادامه مطلب »